Skrotbilar

Om din bil inte längre är framförlig i trafiken ska den lämnas in på en bilskrot. En skrotbil innehåller ämnen som bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen och betraktas därför som ett miljöfarligt avfall.

Det är inte tillåtet att överge sin skrotbil eller förvara den på ett sätt som kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljö. Det är du som ägare som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

I Munkfors kan du vända dig till Munkfors Bilskrot AB för att få hjälp med din skrotbil.

Telefon: 0563-520 20
e-mail:  munkfors.bil.ab@telia.com
Hemsida: https://munkforsbil.se/
Adress: Trollkullevägen 3, 684 92 MUNKFORS

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-03-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se