Skrotbil

Om din bil inte längre kan användas i trafiken ska den lämnas in på en bilskrot.

En bil innehåller ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor. Det är därför inte tillåtet att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljö. Du som ägare är straffrättsligt ansvarig för bilen vilket innebär att du kan riskera böter eller fängelse om du inte lämnar in din skrotbil på en bilskrot.

I Munkfors kan du vända dig till Munkfors Bilskrot AB för att få hjälp med din skrotbil.

Kontakt

Munkfors Bilskrot AB

Telefon: 0563-520 20
E-post:  munkfors.bil.ab@telia.com
Webbsida: https://munkforsbil.se/

Besöksadress

Trollkullevägen 3
684 92 MUNKFORS

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2020-09-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se