Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder i det nyförvärvda skogsområdet

Tidigare i år bytte Munkfors kommun till sig ett skogsområde i Munkerud. Delar av skogsområdet ska verka som en skolskog, vilket ingår i Munkfors kommuns översiktsplan. Nu ska det göras åtgärder i skogsområdet enligt skogsbruksplanen.

Delområde 1

Här är planen att man ska genomföra en föryngringsavverkning med gammal skog som består av varierande täthet och struktur. Det kommer också att genomföras en underväxtröjning på vissa utvalda platser i området. Delar av området kommer också att lämnas orörda. Det som är rötangripet, färska vindfällen och toppbrott, kommer att tas bort. Även fuktiga partier samt bäckdrag kommer att lämnas orörda. Färska vindfällen samt toppbrott kommer också att avlägsnas i dessa områden.

Delområde 2

Här är planen att en gallring ska genomföras i kombination med underväxtröjning i utvalda områden. I den östra och västra delen av området kommer granträd att tas bort. Detta för att prioritera lövträden. De mittersta partierna kommer att genomgå en vanlig gallring.

Publicering: 2018-06-28 | Ändrat: 2018-06-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se