Hoppa till huvudinnehåll

Årets Petrus Hedlund-stipendiater firades

Idag var det äntligen dags att tillkännage vilka studenter som har fått ett stipendium från Stiftelsen Petrus Hedlunds studiefond. Hela 450 000 kronor fördelades på 30 stipendiater.

Stiftelsen Petrus Hedlunds studiefond delar årligen ut stipendium till munkforsbördiga studenter som studerar heltid på högre nivå. Under fredagen bjöds stipendiaterna in till en traditionsenlig lunch på Bruksmässen tillsammans med delar ur styrelsen för Stiftelsen Petrus Hedlunds studiefond.

Årets stipendiater
Styrelsen har beslutat att 450 000 kronor ska fördelas på 30 stipendiater. Det betyder att 21 stipendiater tilldelades ett helt stipendium (heltidsstudier) på 17 647 kronor medan nio stipendiater tilldelades ett halvt stipendium (halvtidsstudier/en termin) på 8 823 kronor.

Vi säger grattis till alla stipendiater och önskar dem stort lycka till med sina framtida studier.

Historien bakom studiefonden
Mathias Lindquist, kommunalråd, höll en kort presentation om stipendiet och varför det delas ut. Petrus E. Hedlund från Gersheden har gjort stora avtryck i byggvärlden. Tillsammans med sin bror Jonathan grundade han AB Bröderna Hedlund, ett företag som tillverkade järnkonstruktioner till byggnationer av större bruks- och industriföretag, såsom dammluckor till kraftverk, broar i Sverige och Iran samt stålkonstruktioner till järnverk. Kanske känner du till Katarinahissen eller Slussen i Stockholm? Stora delar av järnkonstruktionerna levererades nämligen av bröderna Hedlund.

31 december 1948 grundade Petrus ”Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund.” Petrus ville på detta sätt hedra sin pappa Jonas O. Hedlund som var byggmästare på Munkfors Bruk, samtidigt som han ville göra en insats för bygdens ungdomar. Stipendiefonden ska stötta och hjälpa ungdomar i deras studier på högre nivå.

En tid före sin död år 1962 grundade Petrus och hans fru Augusta ”Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse.” Stiftelsen ska främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade. Stiftelsen ska också främja vetenskaplig undervisning eller forskning, främst inom det medicinska området. Stiftelsen förvaltar cirka 215 miljoner kronor och delar årligen ut 8 miljoner i anslag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet.

Publicering: 2019-11-01 | Ändrat: 2019-11-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se