Sophämtning

Reno Norden är det företag som på kommunens uppdrag hämtar ditt hushållsavfallet ur sopkärlet och det är kommunfullmäktige som bestämmer vad du ska betala i renhållningstaxa för din sophämtning.

I soppåsen ska man lägga så lite som möjligt, då gör du nämligen miljön en tjänst. Det betyder att du enbart ska lägga det som är brännbart i sopkärlet. Övrigt ska du sortera och lämna på våra återvinningsstationer eller på återvinningscentralen.
Här hittar du sopsorteringsguiden som kan vara till god hjälp

Följande veckor är det månadshämtning 2017

Hämtning udda vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Hämtning jämn vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Följande veckor är det kvartalshämtning 2017

Hämtning udda vecka: 3, 17, 29, 41
Hämtning jämn vecka: 4, 18, 30, 42

Sophämtning för fritidshus

  • 9 hämtningar, varannan vecka, från 15 maj till 15 september.
  • 16 hämtningar, det vill säga en gång per månad under vinterhalvåret samt varannan vecka 15 maj till 15 september.
  • 26 hämtningar, det vill säga varannan vecka året om.

Under övrig tid kan man beställa extrahämtning för 100 kronor + eventuell extra säck för 100 kronor. Extrasäcken finns att köpa på kommunhuset och på OKQ8. Extrasäcken placerar du bredvid till ordinarie sopkärl och den ska vara märkt med anläggningsnummer och/eller adress.

Kontakt

Jolanta Nowicka
Telefon:  0563-54 11 49
Mail: jolanta.nowicka@munkfors.se

Publicering: 2016-02-24 | Ändrat: 2016-12-28
Sidansvarig: Anna Lindbäck | anna.lindback@munkfors.se